Dodávame a montujeme

Našou hlavnou činnosťou je dodávka a montáž zariadení na dezinfekciu a úpravu vody - montujem zariadenia na meranie a reguláciu - čerpadlá pre priemysel a chémiu – klasické čerpadlá – vodárne – bazénové čerpadlá – riadenie frekvenčnými meničmi …

gas-chlorinators
topax dx
Calpeda-Pump-MXV-E

Tabletové testery LOVIBOND zaručujú presnú, rýchlu a jednoduchú kontrolu stavu vody, optickým porovnaním nameraných hodnôt s farebnou stupnicou testeru.

LOVIBOND

Čo pre Vás vieme urobiť?

Čo pre Vás vieme urobiť?

Využite naše dlhodobé skúsenosti a obrádte Vaše problémy s vodou na nás. Málokto vie ponúknuť komplexné riešenie čerpania a úpravy vody v jednom, s následným meraním a vyhodnotením. My vieme zabezpečiť jak čerpanie, tak aj následnú úpravu a dezinfekciu vody

Čítajte viac

Produkty

Produkty

Produkty našej činnosti sú : – dávkovanie kvapalín – dávkovanie plynov – meranie a regulácia – úprava vody – reverzné osmózy – filtrácia -dezinfekcia – UV sterilizácia – čerpacia technika

Čítajte viac

Na prestné dávkovanie chémie, či už za účelom dezinfekcie, alebo úpravy PH vody používame a dodávame dávkovacie čerpadlá IWAKI :

IWAKI

O čom píšeme :

0

Odstraňovanie radónu z vody

Radón (222Rn) je prírodný, bezfarebný rádioaktívny plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká ako produkt rádioaktívneho rozpadu rádionuklidov obsiahnutých v pôde, horninovom prostredí a podzemnej vode. Chemické zlúčeniny tvorí iba zriedkavo s fluórom, chlórom a kyslíkom. Radón je veľmi dobre rozpustný vo vode. Pri
By : Kotry | apr 13, 2016
0

Mikrobiologické ukazovatele kvality vody

Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov. Podľa tohto zákona je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení
By : Kotry | apr 4, 2016
0

Chemické a fyzikálne ukazovatele

Reakcia vody (pH) Vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov a môže sa pohybovať od 0 do 14. V chemicky čistej vode má neutrálnu hodnotu pH = 7 a obsah iónov je v rovnováhe. Väčšine sladkovodných organizmov vyhovuje neutrálna reakcia vody okolo pH
By : Kotry | apr 4, 2016
0

Chemické prvky vo vode

Železo (Fe) je zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú až hrdzavú farbu príp. horkú chuť. Aj malé koncentrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou nadmerného rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú
By : Kotry | apr 4, 2016
0

Chlór ako prostriedok dezinfekcie vody

Chlór ako prostriedok dezinfekcie vody Chlorácia je dávkovanie plynného chlóru, chlórnanu sodného, alebo vápenatého do vody. Chlór ako prostriedok dezinfekcie sa požíva takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Veľkosť dávky chlóru závisí od zloženia vody (spotrebe chlóru) a na dezinfekčných limitoch. Chlór je najrozšírenejšia
By : Kotry | mar 21, 2016