Dezinfekcia

Dezinfekciou vody získame mikrobiologicky nezávadnú vodu. Týmto spôsobom sú z vody odstránené baktérie, vírusy, prvoky. Chlór zabezpečí a zabráni ich ďalšiemu prípadnému rozmnožovaniu. Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje účinok dezinfekcie je množstvo dezinfekčného činidla a doba jeho kontaktu s vodou. Musí byť samozrejme zohľadnené aj fyzikálno-chemické zloženie vody.

Dezinfekciu vody najčastejšie zabezpečíme dezinfekčným činidlom, plynným alebo kvapalným chlórom (CHLÓRŇAN SODNÝ-15%, SAVO-5%).
Je možné použiť aj iné chlórové alebo bezchlórové alternatívy DUOZON, TARANIS …, alebo napr. chlórdioxid.

Existujú dva druhy dezinfekcie :

  • Primárna dezinfekcia – zničenie mikroorganizmov vo vode – napr. UV sterilizácia
  • Sekundárna dezinfekcia – udržuje zvyškové množstvo dezinfekčného činidla, čo zabraňuje opätovnému nárastu mikroorganizmov vo vode dopravovanej užívateľovi.

Každá technológia dezinfekcie má vlastné výhody, limity a rozdielne obstarávacie ceny. Výber vhodnej technológie záleží na individuálnych potrebách prevádzkovateľa, kvalite vody a požiadavkám na obsluhu a servis zariadenia.

 

Dávkovanie plynov

Dezinfekcia vody plynným chlóromRegulátory podtlaku, ejektory, rotametre, ventily a príslušenstvo. Produkty firmy Jesco, Advance a ControlmaticVákuový regulátor je skonštruovaný pre dávkovanie plynného chlóru. Po malej modifikácii je tiež možné dávkovať aj iné plyny. Regulátor pracuje na princípe nepriameho vákuového dávkovania.

Rotametre  umožňujú meranie a reguláciu množstva plynného chlóru. Pozostávajú zo základovej dosky, držiakov trubice, dávkovacieho ventilu a meracej trubice. Veľkosť a typ meracej trubice zodpovedá veľkosti rozsahu prietoku a druhu plynu. Ihly dávkovacích ventilov sú z technicky čistého striebra, zaručujú presné dávkovanie.

Ejektory, je možné ich použiť až do tlaku vody 6 bar, zosilnené pre tlak vody nad 6 bar.

Vákuový prepínač je zariadenie, ktoré v prípade prázdnej fľaše alebo kontajnera, automaticky prepne na záložnú fľašu alebo kontajner. Prepnutie sa uskutoční mechanicky bez nutnosti ďalšej dodávky energie.

Elektronicky riadený motorový ventil bol skonštruovaný pre presné dávkovanie plynného chlóru do vody.

 

Dávkovanie chlórdioxidu

Najefektívnejšia metóda dezinfekcie vody je použitím chlórdioxidu (Clo2), ktorý je známy ako účinné oxidační činidlo. Generátor chlórdioxidu s dávkovacím zariadením a riadeným prietokom je určený na dezinfekciu pitnej vody, teplej vody, odpadovej vody, vody priemyslovej, vody chladiacej a eliminácia baktérie Legionella.

 

Dávkovanie kvapalín

metering_elec_ej_01

Dávkovacie čerpadlá  sú spôsobilé pre veľa druhov chemických látok. Tieto čerpadlá sa vyznačujú veľkou spoľahlivosťou, odolnosťou, dlhou životnosťou a sú absolútne nenáročné na údržbu. Na vývoji jestvujúcich i ďalších typov čerpadiel spoločnosť IWAKI neustále pracuje a vyvíja nové modely. Cieľom snaženia je vždy prijateľná cena, výkon, kvalita, jednoduchosť obsluhy a flexibilita.

 

 

Úprava vody

Úprava pitnej vody je súbor procesov, ktorými sa snažíme dosiahnuť vhodné vlastnosti vody. Ide najmä o odstraňovanie choroboplodných zárodkov a iných nebezpečných látok, ktoré môžu ohroziť zdravie človeka. Pri úprave vody treba veľmi dôkladne zvážiť, aké zariadenie použiť. Nemalo by zhoršiť senzorické vlastnosti vody, ale malo by zachovať potrebné množstvo minerálnych látok pre ľudsky organizmus.

zmekceni_vody_kotelHlavné kontaminanty vo vode:
1. anorganické minerály
2. baktérie a vírusy,
3. dusičnany a dusitany
4. chemické látky a ťažké kovy
5. pesticídy a herbicídy

Vodný kameň spôsobuje zvýšenie spotreby el. energie o 30 %. Znečistené obkladačky, sprchové kúty, batérie, práčka. Nenechajte si ničiť svoj dom nánosmi vodného kameňa. 90% domácností na Slovensku má tvrdú vodu, ale iba málokto si uvedomuje aké má následky na náš rodinný rozpočet, náš životný štýl a naše zdravie. Ak máte pocit, že po sprchovaní máte suchú pokožku, tak hlavnou príčinou môže byť tvrdá voda. Tvrdá voda znižuje životnosť domácich spotrebičov, zvyšuje energetickú náročnosť až o 30%.

Zariadenia na chemickú úpravu vody sú určené na úpravu tvrdej vody všade tam, kde je potrebné znížiť, alebo úplne odstrániť z upravovanej vody soli vápnika a horčíka. Tieto úpravne vody sa používajú na úpravu vody pre tepelnú energetiku, technologické procesy vyžadujúce mäkkú vodu, vodohospodárstvo, klimatizáciu a chladiace okruhy, predúpravu vody pre destilačné jednotky, predúpravu vody pre jednotky reverznej osmózy, vyvíjače pary, žehliace stroje a párne kotle.

 

Reverzná osmóza

reverzna_osmoza_4500Osmotický filter bol vyvinutý ako metóda na úpravu a filtráciu vody pred viac ako 40 rokmi. Tento proces filtrácie vody vznikol ako technika na úpravu morskej vody. Hlavnou metódou je dekontaminačná schopnosť čo bolo uznané a osmotické filtre začali byť komerčne vyrábané na filtrovanie vody pre domáce účely. Tieto vodné filtre boli inštalované v domoch už od roku 1970.

Samostatnou kapitolou je voda zo studní, ktorú konzumuje značná časť obyvateľstva v obciach bez rozvodov pitnej vody, poprípade sa snažia ušetriť a mali čo najmenší odber. Neuvedomujúc si značné nebezpečenstvo na ich zdravie do budúcnosti. Veľmi málo užívateľov ma urobený rozbor studničnej vody a spoliehajú sa na minulosť, že aj naši rodičia ju pili. Z doterajších skúseností a meraní veľké množstvo studní obsahuje zvýšený obsah baktérií,dusičnanov, dusitanov čo má neblahý vplyv na zdravie človeka. Možno ste sa aj vy stretli so situáciou, že obyvatelia v obciach majú žumpy a akosi málo sa vyťahujú. Žumpy sú prerazené a značná časť znečistenej vody a fekálií uniká do pôdy a navyše 10 m od žumpy je studňa, ktorá obsahuje fekálne baktérie.

 

Filtrácia

mechanicky_filter_cintropurPrincíp mechanickej filtrácie vody je jednoduchý a založený na princípe fyzicky odstrániť mechanické častice z vody. Mechanický filter je potrebné pravidelne vymieňať a čistiť. V opačnom prípade sa jemné mechanické nečistoty nahromadia v mechanickom filtri, čím spôsobujú menšiu priepustnosť vodného filtra. Tým sa zníži tlak v systéme a navyše sa nečistoty rozkladajú a zvyšujú možnosť bakteriálneho znečistenia mechanického filtra. Jediným možným riešením je pravidelná výmena filtračnej vložky mechanického filtra.