ewn-r-005-big1Firma Chlormont bola založená v roku 1991 živnosťou majiteľa, disponuje však viac ako 30 ročnými skúsenosťami s technológiami na úpravu vody. Špecializuje sa hlavne na obchod s technológiami na úpravu vody pitnej, vody v plaveckých bazénoch, odpadovej vody, ako aj vody v chladiacich okruhoch. Ide hlavne o dávkovanie chemikálií, meranie a regulácia rôznych veličín procesu. Vykonáva dodávku a montáž ako aj záručný a pozáručný servis.

Od roku 2014 prichádza do firmy nová vlna a s ňou aj dlhoročné skúsenosti s čerpacou technikou a vodárňami, čo veľmi harmonizuje zo skúsenosti a činnosťou s predošlých rokov a tým sa rozširuje naše pole pôsobnosti. Teda okrem toho, že dodávame a montujeme zariadenia na dezinfekciu vody, dodávame, montujeme a samozrejme servisujeme aj úpravovne vody a vodárne, ako pre dom a byt, tak aj pre väčšie celky ako sú poľnohospodárske družstvá – farmy, výrobné podniky, potravinársky priemysel,  zdravotníctvo, proste všade tam, kde je potrebná voda kvalitná, nezávadná, pitná, so správnym prietokom a tlakom…

Viac o našej činnosti sa dočítate tu :

dezinfekcia a úprava vody  –  meranie a regulácia   –  čerpadlá

alebo v produktoch.