Čerpadlá IWAKIDávkovacie čerpadlá IWAKI

sú spôsobilé pre mnoho druhov chemických látok. Tieto čerpadlá sa vyznačujú veľkou spoľahlivosťou, odolnosťou, dlhou životnosťou a sú absolútne nenáročné na údržbu. Na vývoji existujúcich i ďalších typov Iwaki sa neustále pracuje a vyvíjajú sa nové modely. Cieľom snaženia je vždy prijateľná cena, výkon, kvalita, jednoduchosť obsluhy a flexibilita.

Dávkovacie čerpadlá sa využívajú na dávkovanie chemikálií, vo vodnom hospodárstve na dávkovanie dezinfekčných produktov, ďalej v čistiarňach odpadových vôd, v bazénovej a wellness technológii, umývacích linkách, v potravinárskom a chemickom priemysle …

 

Na výber veľa druhov, výkonov a možností použitia :

Odstredivé čerpadlá s magnetickou spojkou

Naša produkcia odstredivých čerpadiel s magnetickým pohonom obsahuje viac ako 10 rôznych konštrukcií a 100 rôznych modelov. Od kompaktných konštrukcií pre rôzne technologické celky až po komplexné priemyslové procesy. Väčšina IWAKI odstredivých čerpadiel je vybavená „Iwaki mechanickou ochranou“ proti behu na sucho.

Čerpadlá série MD s veľmi jednoduchou konštrukciou čerpadla, mnohými stavebnými veľkosťami, rôznymi prevedeniami obežného kolesa a v neposlednom rade materiálovým prevedením čerpadla.

Konštrukcia čerpadiel MX série je najnovšie priemyslové prevedenie čerpadla s magnetickou spojkou zohľadňujú požiadavky zákazníkov na prevedenie pre najnáročnejšie a neštandardné aplikácie.

Vývevy

IWAKI ponúka laboratórne vývevy série APN. Tieto vývevy sú buď s jednofázovým striedavým motorom alebo (v prípade série APN-W) so jednosmerným motorom.  Možno ich použiť v laboratóriách i menších prevádzkach chemického priemyslu, zlievarní, strojárenských prevádzkach a ďalších. K vývevám dodávame tiež rôzne vákuové i tlakové príslušenstvo.

Tieto membránové čerpadlá plynov sú, vzhľadom k svojej kompaktnej konštrukcii znižujúcej opotrebenie ložísk a unikátnej membráne z rôznych druhov materiálov, určené pre veľmi široké použitie v rôznych analytických prístrojoch, medicíne, farmácii, potravinárstve, tlačiarenskom priemysle a v mnohých ďalších aplikáciách.

Čerpadlá môžu fungovať ako výveva aj kompresor. Výhodou týchto čerpadiel je ich univerzálnosť vo vzťahu k čerpanému médiu, môže to byť totiž kvapalina i plyn.

Vzduchovo mechové čerpadlá

IWAKI špecialitou sú čerpadlá pre polovodičový priemysel.  Firma je tradičným dodávateľom týchto čerpadiel pre výrobu „Chipf“, ktoré sú vyvinuté špeciálne pre tento účel. Čerpadlá sú pohánané pneumaticky, sú zhotovené z vysoko čistých umelých hmôt a majú nejlepšie preference pri výrobe polovodičov.

Vzduchomechové čerpadlá a ich príslušenstvá sú určené pre tie najnáročnejšie aplikácie v polovodičovom, chemickom či farmaceutickom priemysle. Toto výsadné postavenie je dané materiálovým prevedením čerpadiel z vysoko čistého PTFE alebo PFA tak, aby nedošlo k rozkladu materiálu pôsobením koncentrovaných chemikálií a ich uvoľneniu do čerpaného produktu.

Viac tu – séria F

Zubové čerpadlá

Zubové čerpadlá pracujú bezpulzačne a majú široké možnosti uplatnenia. Taktiež u týchto konštrukčných typov čerpadiel ponúkame širokú škálu od kompaktných až po najzložitejšie procesné a prístrojové typy. Špecialitou sú bezupchávkové čerpadlá s magnetickým pohonom. Aplikácia týchto čerpadiel je od čistej vody až po medicínske techniky alebo pre špeciálne použitie pre komplikované procesné úlohy.

Séria MDG