Dezinfekcia vody plynným chlórom

Plynná chlorácia je v súčasnej dobe najefektívnejší a najvýhodnejší spôsob chemickej úpravy vody. Vďaka svojim výrazným biocídnym vlastnostiam aj pri nízkej koncentrácii sa ako dezinfekčné činidlo využíva viac ako sto rokov. Treba však brať do úvahy, že má vysokú účinnosť, ale aj značnú toxicitu pre človeka. Preto je nutné na prevádzkach chlórového hospodárstva riešiť problematiku bezpečnosti pri práci, uchovávania, transportu a manipulácie s chlórom. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti a sme schopní pre Vás túto problematiku spracovať od návrhu, vlastnej dodávky a odbornej montáže chlórového systému a pravidelného servisu. Zabezpečujeme revízie chlórového hospodárstva a taktiež sa staráme o pravidelné preverovanie odborných vedomostí obsluhy.

 

Zariadenia na dávkovanie plynného chlóru sú na veľmi vysokej úrovni a spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy.  Systémy dávkovania plynného chlóru sú tvorené ucelenou radou jednotlivých komponentov od pripojenia tlakovej fľaše alebo sudu, cez bezpečné podtlakové rozvody a regulačné systémy, až po podtlakové injektory.

Technické prevedenie a použité materiály sú vysoko spoľahlivé .

Systém rozvodov a dávkovania chlóru je vybavený celou radou bezpečnostných prvkov, ktoré zabezpečujú najvyššiu možnú  bezpečnosť obsluhy a celej prevádzky chlórového hospodárstva a jej okolia. Bezpečnostné prvky znemožňujú vstup vody do tlakovej nádoby, a teda bránia jej poškodeniu a následnej korózii. Systém umožňuje kompenzáciu sacieho tlaku injektoru pri kolísaní prúdenia vody v injektore. Z dôvodu predchádzania namŕzania tlakových fliaš s chlórom je automaticky kontrolovaný pretlak chlóru v chlórovej nádobe s možnosťou obmedzenia prietoku.

 

 1. Čerpadlo pre zvýšenie tlaku v injektoroch a prúdenie vody
 2. Uzavierací ventil
 3. Redukčný ventil s manometrom
 4. Zachytávač nečistôt v hnacom potrubí
 5. Elektromagnetický ventil
 6. Prepínač vákua
 7. Injektor
 8. Spätný ventil injektoru
 9. Riadiaci ventil C 7700
 10. Rotameter – regulátor dávkovaného chlóru
 11. Vákuový rušič
 12. Detektor úniku plynu
 1. Injektor s roztokom chlóru
 2. Fľaša s chlórom
 3. Podtlakový regulátor- napr. chlorátor C 2213
 4. Bezpečnostný uzatvárací ventil – spätná klapka s guľôčkou
 5. Podtlakový rozvod
 6. Kazeta s aktívnym uhlím
 7. Bezpečnostný odvzdušňovací ventil
 8. Vákuový prepínač tlakových nádob
 9. Inštalácia sprchového systému
 10. Signálne svietidlo
 11. Výstražná húkačka

Plynná chlorácia

Ponúkame kompletný sortiment plynnej chlorácie, vhodný pre dezinfekciu vody pitnej, bazénovej a priemyselnej. Produkty sa vyznačujú maximálnou spoľahlivosťou.

 

 

Montáž, revízie, servis, prehliadky chlórových zariadení, povinné preverenie odborných vedomostí pracovníkov chlórovní  a poradenstvo zabezpečujú vyškolení odborní pracovníci spoločnosti Chlormont, s.r.o. s dlhoročnou praxou, skúsenosťami a samozrejme so všetkými odbornými atestami, oprávneniami a osvedčeniami tieto činnosti vykonávať.

Môžete sa na nás obrátiť  pri akýchkoľvek otázkach či problémoch s umiestnením, rozvodom, dávkovaním  chlóru. Radi Vám poradíme a pomôžeme nájsť ekonomicky najvýhodnejšie riešenie z hľadiska technologického, ale i legislatívneho.