Meracie zariadenia Walchem

Výrobca kontrolných jednotiek, nie len pre chemický priemysel,  je americká (USA) spoločnosť Walchem, IWAKI America Inc. Popri výrobe meracích jednotiek vyrába tiež všetko príslušenstvo, ako napr. sondy, konektory, adaptéry …

Spoločne s dávkovacími čerpadlami IWAKI sme schopný ponúknuť kompletný kontrolný systém, ktorý priebežne meria sledované veličiny, vyhodnocuje ich a na ich základe doplňuje potrebné chemikálie.

Kontrolné jednotky Walchem tiež ukladajú údaje o nameraných hodnotách, aj stav nameraný v čase. Tieto dáta je možné ukladať na USB, alebo ich online sledovať cez internet.

Produkty Walchem :

WALCHEMW 100W

Základná univerzálna kontrolná jednotka na stráženie kvality vody. W100W má tri výkonné riadiace výstupy pre jeho všestrannosť, poskytuje hospodárny a spoľahlivý spôsob, ako udržať svoj program úpravy vody pod kontrolou.

Typické aplikácie: odpadové vody – neutralizácia a dezinfekcia, úprava pitnej vody, potravinársky a nápojový priemysel, bazénová voda, kontrola biocidu v chladiacich vežiach, povrchové úpravy, zavlažovacia voda, reverzná osmóza.

Prospekt W 100W

W 600

Regulátor W600 to je programovanie na báze ikon na displeji dotykovej obrazovky. Prístroj môže riadiť až šesť funkcií, vrátane chemických dávkovacích čerpadiel a ventilov v aplikáciách odpadových vôd. Univerzálny vstupný senzor poskytuje flexibilitu využívať väčšinu snímačov, vrátane pH / ORP, vodivosť, dezinfekcia, fluorescencie a vstup prietokomeru. Pripojenie k internetu umožňuje diaľkový prístup.

Typické aplikácie: odpadové vody – neutralizácia a dezinfekcia, úprava pitnej vody, potravinárstvo a nápojový priemysel, bazénová voda, kontrola biocídu v chladiacich vežiach, povrchové úpravy, zavlažovacia voda, reverzná osmóza.

Prospekt W 600

WebMasterONE

je najlepšia z rodiny riadiacich jednotiek v čističkách odpadových vôd a v priemysle. WebMasterONE to je výkonná multi platforma s analytickými senzormi Walchem pre rozsiahle komunikačné technológie. Výsledkom je schopnosť vzdialene monitorovať a ovládať svoj postup z ľubovoľného počítača, kdekoľvek na svete, len so štandardného webového prehliadača.

Jednoduché a intuitívne programovanie uľahčuje konfigurácii WebMasterONE ovládať niekoľko chladiacich veží, kotle, uzavretých slučiek, alebo prakticky akýkoľvek proces úpravy vody.

Prospekt WebMasterONE

WCU410 a WNI410

meracie zariadenia medi a niklu to sú optoelektronické analyzátory on-line, ktoré merajú skutočné koncentrácie medi alebo niklu v roztoku. Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane pokovovacích kúpeľov a mikroleptacích vaniach.

Dodávané ako kompletní systém s chladením a podľa požiadaviek aj odplynením priebežnej meranej vzorky. S možnosťou analógového výstupu, odpovedajúcej meranej veličiny.

Prospekt WCU, WNI 410