dievca-v-bazeneVoda je zázračná látka, ale my k nej väčšinou pristupujeme ako k tej najobyčajnejšej veci. Keď vynechám jej úplne osobitné fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré ani ešte všetky neboli celkom objasnené, tak jej všetkými uznávanou najzázračnejšiou vlastnosťou je to, že je nositeľkou života. Skoro by sa dalo povedať, že tu na Zemi je to život sám. Do budúcnosti môže byť aj vzácna, dokonca sú predpovede, že budúce vojny nebudú o ropu, ale o vodu.

Aj napriek všetkým uznaniam, ktoré voda dostáva, stále nie je dostatočne ohodnotený jej význam a najmä nie z pohľadu jej komplexného pôsobenia na kompletné deje na Zemi, na celé životné prostredie a tým aj na nás.

Voda má pre Zem podobný význam a funkciu ako krv pre nás a naše telo. Rozvádza energie a čistí celý organizmus Zeme. Je pravda, že aj mnoho ľudí sa aj voči svojmu telu a krvi chová celkom macošsky, ale predsa len majú akési povedomie o tom, čo im neprospieva a v obmedzenej miere sa snažia týmto zlým vplyvom vyhnúť. Bohužiaľ u vody toto povedomie takmer úplne chýba (okrem prístupu tzv. domorodých národov, kde toto povedomie väčšinou je). Preto by sme sa mali snažiť zaobchádzať čo najlepšie nielen s vodou, čo k nám prichádza, ale aj s vodou, čo od nás odchádza.

Voda