Zmäkčovacie živicové filtre

Najjednoduchším a najrozšírenejším spôsobom zmäkčovania vody je použitie živicového filtra na úpravu vody. Proces zmäkčovania prebieha na základe výmeny iónov vápnika a horčíka za ióny sodíka, ktorý je pre človeka neškodný. Tomuto sa vraví iónová výmena. Vápnik a horčík sú základné stavebné prvky vodného kameňa.

Zariadenie je vybavené riadiacou hlavou so sústavou ventilov a prietokomerom. Vyžaduje sa pripojenie na odpadové potrubie a elektrická prípojka na 230V. Po prietoku určitého množstva tvrdej vody je potrebné nasýtenú aktívnu náplň spätne vypláchnuť roztokom chloridu sodného, teda zmäkčenie regenerovať. Počas každej regenerácie sa spotrebuje určité množstvo regeneračnej soli. Celý regeneračný proces je nastavený na automatickú činnosť a prebieha spravidla v nočných hodinách. Úlohou obsluhy zariadenia je potrebné pravidelne kontrolovať a podľa potreby dopĺňať spotrebovanú regeneračnú soľ. Je možné počas regeneračného procesu dodávať do výstupu vodu, v závislosti od výberu typu riadiaceho ventilu. Riadiaca jednotka zobrazuje, aké množstvo vody je možné odobrať do spustenia regenerácie. Spotreba soli závisí od spotreby vody a od aktuálnej tvrdosti vody. Regeneráciu je možné spustiť kedykoľvek manuálne.

Pre výber správneho typu zmäkčovača je treba poznať:

  • tvrdosť vody
  • špičkový prietok a priemernú spotrebu vody (prípadnú potrebu nepretržitej prevádzky)
  • dimenziu vstupného potrubia

Rozmer tlakovej nádoby, teda zmäkčovača je daný potrebným objemom aktívnej látky. Zmäkčená voda si uchováva svoje vlastnosti natrvalo, tvrdosť vody je možné nastaviť podľa požiadavky.

 

Solo zmäakčovač   kabinetný modelzmäkčovače