Meranie a regulácia

 

TopaxDX meranie a reguláciaTieto zariadenia umožňujú meranie a reguláciu rôznych parametrov, jeho následné vyhodnotenie a ovládanie ďalších zariadení v procese:

  • voľný chlór vo vode, pH a redox
  • teplotu analyzovaného média
  • indikácia a množstvo chlóru vo vzduchu, alebo iných plynov ako:
    SO2, H2S, NO, HCN, CO2, H2
  • sledovanie tlaku, hladiny a prietoku vody…

 

Moderná a účinná úprava vody je hlavným predpokladom pre zdravé kúpanie a plávanie či už vo verejných, alebo súkromných  zariadeniach. V záujme zdravia, ale aj šetrného prístupu k zariadeniu a ekonomickej prevádzke zariadenia by sa mala úprava vody vždy vykonávať pod heslom ,,iba toľko ako je nutné a iba tak málo, ako je to možné“.

Je samozrejmé, že pre zabezpečenie optimálnej kvality vody v neustále meniacich sa podmienkach je nutné pravidelné kontrolovanie parametrov vody a preverenie, či je úprava optimálna a plní svoje účinky. Pri zistení odchýlky od doporučených hodnôt, resp. hraničných hodnôt  hygienických parametrov môžu byť okamžite vykonané opatrenia, ktoré odvrátia potenciálne zdravotné riziko skôr, ako sa problém prejaví.

 

Meracie zariadenia