Dodávame a montujeme

Našou hlavnou činnosťou je dodávka a montáž zariadení na dezinfekciu a úpravu vody. Inštalujeme zariadenia na meranie a reguláciu: čerpadlá pre priemysel a chémiu, klasické čerpadlá, vodárne, bazénové čerpadlá, riadenie frekvenčnými meničmi …

Dezinfekcia a úprava vody
Meranie a regulácia
Čerpadlá

Tabletové testery LOVIBOND zaručujú presnú, rýchlu a jednoduchú kontrolu stavu vody, optickým porovnaním nameraných hodnôt s farebnou stupnicou testeru.

LOVIBOND

Čo pre Vás vieme urobiť?

vieme urobit

Využite naše dlhodobé skúsenosti a obráťte sa na nás s problémami v oblasti úpravy vody. Málokto vie ponúknuť komplexné riešenie čerpania a úpravy vody v jednom, s následným meraním a vyhodnotením. My vieme zabezpečiť jak čerpanie, tak aj následnú úpravu

Čítať viac

Produkty

Produkty

Produkty našej činnosti sú : – dávkovanie kvapalín – dávkovanie plynov – meranie a regulácia – úprava vody – reverzné osmózy – filtrácia -dezinfekcia – UV sterilizácia – čerpacia technika

Čítať viac

Na prestné dávkovanie chémie, či už za účelom dezinfekcie, alebo úpravy PH vody používame a dodávame dávkovacie čerpadlá IWAKI :

IWAKI

O čom píšeme :

0

Chlór – prostriedok účinnej dezinfekcie

Dezinfekcia vody chlórom Chlór je účinný dezinfekčný prostriedok proti baktériám, tiež sa úspešne používa na odstránenie iných organizmov, minerálnych látok, teda k úprave a dezinfekcii pitnej a odpadovej vody Má okamžitý a rezidentný účinok Chlór vodu dezinfikuje nielen v mieste dávkovania, ale
By : Kotry | máj 2, 2017
0

Meranie chlóru vo vode

Chlór sa využíva na dezinfekciu vody vo viacerých formách formách. Ak sa dávkuje do vody, nachádzame ho vo forme voľnej a viazanej. Chlór voľný má dezinfekčný účinok a oxidačný účinok. Pri koncentrácii do 3 mg/l nie je pre ľudský organizmus
By : Kotry | aug 5, 2016
0

Odstraňovanie radónu z vody

Radón (222Rn) je prírodný, bezfarebný rádioaktívny plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká ako produkt rádioaktívneho rozpadu rádionuklidov obsiahnutých v pôde, horninovom prostredí a podzemnej vode. Chemické zlúčeniny tvorí iba zriedkavo s fluórom, chlórom a kyslíkom. Radón je veľmi dobre rozpustný vo vode. Pri
By : Kotry | apr 13, 2016
0

Mikrobiologické ukazovatele kvality vody

Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov. Podľa tohto zákona je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení
By : Kotry | apr 4, 2016
0

Chemické a fyzikálne ukazovatele

Reakcia vody (pH) Vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov a môže sa pohybovať od 0 do 14. V chemicky čistej vode má neutrálnu hodnotu pH = 7 a obsah iónov je v rovnováhe. Väčšine sladkovodných organizmov vyhovuje neutrálna reakcia vody okolo pH
By : Kotry | apr 4, 2016