Meranie chlóru

Chlór sa využíva na dezinfekciu vody vo viacerých formách formách. Ak sa dávkuje do vody, nachádzame ho vo forme voľnej a viazanej. Chlór voľný má dezinfekčný účinok a oxidačný účinok. Pri koncentrácii do 3 mg/l nie je pre ľudský organizmus dráždivý. Chlór viazaný vzniká reakciou voľného chlóru s dusíkatými látkami (pot, moč, organické nečistoty…). Koncentráciu voľného chlóru treba neustále sledovať.
celkový chlór – voľný chlór = VIAZANÝ CHLÓR

Meranie chlóru vo vode